Tulpen uit Amsterdam


Onder deze aansprekende titel hield Jan Broekhuizen op woensdag 13 april in ons vertrouwde clubgebouw van Tropica een voordracht. Broekhuizen is een zeer geroutineerde spreker die over een groot repertoire aan interessante onderwerpen beschikt. Op deze avond stond de geschiedenis van de Tulp In sneltreinvaart werden vele onderwerpen aangestipt, waaronder
  • waar komt de tulp vandaan,
  • hoe is deze in ons land verzeild geraakt,
  • de Tulpomania (Tulpengekte) van 1630 – 1637 met een lijntje naar het heden (bitcoins),
  • van de opkomst van vele kwekerijen tot het huidige aantal (veel minder, maar wel veel groter),
  • bloembollen in de schilderkunst (van Rembrandt via Judith Leyster en Van der Helst tot de gevelsteenkunst van Hans ‘t Mannetje),
  • panorama Tulipland, helaas opgerold en weggeborgen maar nog steeds bestaand
  • de Floriades en de Keukenhof als levende catalogus van alle voorjaarsbolgewassen,
  • de rol van de landgoederen Keukenhof, Kasteel Dever, Klein Kostverloren (thans: Tulpenburg),
  • de bemoeienis van o.a. Clusius, Nicolaas Tulp, Jan Six, Hugo de Vries en vele anderen.

Het was een interessant en indrukwekkend verhaal waar ik nog vaak aan heb teruggedacht.

Maar: JAMMER, JAMMER, JAMMER, buiten het voltallige bestuur van de afdeling plus onze Anneke van de koffie- en theevoorziening waren er maar 9 (negen) personen aanwezig.
Het is niet duidelijk waar dit door veroorzaakt wordt. Speelt het een rol, dat de lezing een week vroeger was gehouden dan normaal? Dat was toch in de Nivonette en de nieuwsbrief op papier aangekondigd! Was het onderwerp niet interessant genoeg?
Graag verneemt het bestuur van de leden in welke onderwerpen zij dan wel geïnteresseerd zijn.
Anders is het financieel niet meer verantwoord nog lezingen te organiseren.